HABERLER
GIDA KANUNU
GIDA KANUNU
16 Nisan 2021 CUMA Resmî Gazete Sayı : 31456 YÖNETMELİK Tarım ve Orman Bakanlığından: GIDA VE YEMLERDE TAKLİT VE TAĞŞİŞ FİİLİ VE İDARİ PARA CEZALARININ HESAPLANMASINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayan..

 
Paylaş